Caffe Cinema, MMC Rovinj / Natura Buzet / Porto Grimalda / Raiffeisenbank Austria / Turistička zajednica Hrvatske / Vinarija Kozlović / Vine station Trapan / Arheološki muzej Istre / Stancija Mamu / Vela Nera / Hrvatsko dizajnersko društvo / Kuća Downey - Grimalda / Tu i tamo za prijatelje
Caffe Cinema, MMC Rovinj / Natura Buzet / Porto Grimalda / Raiffeisenbank Austria / Turistička zajednica Hrvatske / Vinarija Kozlović / Vine station Trapan / Arheološki muzej Istre / Stancija Mamu / Vela Nera / Hrvatsko dizajnersko društvo / Kuća Downey - Grimalda / Tu i tamo za prijatelje